• YARIM ALTIN
  7.839,00
  % 0,01
 • AMERIKAN DOLARI
  32,5101
  % -0,02
 • € EURO
  34,9601
  % 0,19
 • £ POUND
  41,4103
  % 0,15
 • ¥ YUAN
  4,4810
  % -0,16
 • РУБ RUBLE
  0,3874
  % 1,69
 • BITCOIN/TL
  2118625,666
  % 0,17
 • BIST 100
  10.471,32
  % 0,76

İşdünyası, taban fiyat artışı sonrası rekabet gücünü koruyabilmek için yeni takviyeler bekliyor

İşdünyası, taban fiyat artışı sonrası rekabet gücünü koruyabilmek için yeni takviyeler bekliyor

Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendi­ren yeni minimum fiyat zam­mı Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Evvelki gün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan liderliğinde yapılan toplan­tı sonrasında, taban fiyata yüzde 49.11 oranında artırım yapılarak ve 2024 yılı için yeni taban fiyatın net 17 bin 2 lira olduğu açıklandı. Yeni artırım ile birlikte Ocak 2024’ten itibaren uygulanacak olan minimum fiyat dolar bazında 578 dolar ola­rak gerçekleşmiş oldu. Minimum üc­ret ile ilgili kamuoyuna bilgi veren Çalışma Ve Toplumsal Güvenlik Baka­nı Vedat Işıkhan, “Gerek patron gerekse emekçi tarafımız nitekim de çalışan ve patronların ihtiyaçla­rını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine var­mışlardır” dedi. Temmuz ayında net taban fiyatın devlet tarafın­dan verilen 500 lira dayanakla 11 bin 402 lira olduğunu anımsatan Işık­han, “700 lirası takviye olmak üzere taban fiyat 17 bin 2 lira olarak be­lirlemiş bulunuyoruz” dedi.

Türk-İş Genel Lideri Ergün Atalay yaptığı açıklamada, “Ar­kadaşlarımız 3 toplantı boyunca meskenin, marketin, enflasyonun duru­munu anlatmaya çalıştılar. Bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda iki de­fa müzakere yapılmasıydı. Anlaşı­lan sayı 17 bin lira. Bugün bura­da anlatmış oldum. Başlangıç üc­reti olmasına karşın ülkemde bu fiyat verilen fiyat oldu” ifadeleri­ni kullandı.

Asgari fiyatın patrona maliyeti 23 bin 502 lira

Ocak ayı prestijiyle brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 ku­ruş olarak belirlenen minimum ücre­tin patrona aylık maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş olacak. Bu­na nazaran, brüt 20 bin 2 lira 50 ku­ruş olan taban fiyatın, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net minimum fiyat, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu ise işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan taban üc­rete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş patron işsizlik sigorta pri­mi kalemleri de eklenince yeni as­gari fiyatın bir personel için patrona aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 ku­ruş oldu.

Birçok kalemde fiyatlar artacak

Asgari fiyatın belirlenmesiyle birlikte işsizlik ödeneğinden ge­nel sıhhat sigortası primine, kıdem tazminatından staj fiyatlarına ka­dar birçok kalemde fiyatlarda de­ğişecek. Yeni minimum fiyatla işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 liraya yükse­lirken, minimum fiyatlı bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı fiyatı ise 20 bin 2 lira olacak.

GSS için 600 lira ödenecek

Yeni taban fiyat artışı genel sağ­lık sigorta primlerini de etkileye­cek. Buna nazaran primlerini kendile­ri ödeyerek hastanelerden ve sağ­lık kuruluşlarından yararlanmak isteyenler için brüt minimum fiyatın yüzde 3’üne karşılık gelen 600 li­ra 8 kuruş ödenmesi gerekecek. Bu sayının ödenmesiyle kişinin bak­makla yükümlü olduğu şahıslar de sıhhat hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt taban ücre­tin üçte birinden yani 6 bin 667 lira 50 kuruştan az hesaplanması ha­linde ise gss primleri devlet tara­fından karşılanacak.

Stajyerlere 5 bin 10 lira ödenecek

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj fiyatı net taban fiyatın yüz­de 30’una denk gelen 5 bin 10 lira olacak. 1 Ocak prestijiyle askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağ­lı sigorta primleri üzere birçok kale­min sayıları da değişecek.

“Arzu ettiğimiz istediğimiz noktada değil”

Mahmut Arslan/ (HAK- İŞ) Başkanı

Asgari fiyat ülkenin en büyük toplu iş mukavelesi niteliğinde. Taban fiyat Türkiye’de yaygın fiyata dönüştü. Açıklanan 17 bin 2 lirayı kâfi bulmuyoruz. İstek ettiğimiz, istediğimiz noktada deği. Minimum fiyata yapılan yüzde 49’luk artış bütün toplu iş mukavelelerine uygulanması gerekiyor.

İhracatçımız için olumlu bir destek

Nail Olpak/ (DEİK) Başkanı

Yapılan yüzde 49 artış ile taban fiyatın 17 bin 2 TL’ye çıkmasını, emeğin ulusal gelirden aldığı hissenin hak ettiği düzeylere gelecek olması bakımından kıymetli buluyoruz. Ayrıyeten, patron üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının, çalışan başına 500 TL’den 700 TL’ye yükseltilmesi de bilhassa ihracatçımızın milletlerarası piyasalardaki rekabetçiliğini olumsuz etkilememesi bakımından değerli bir dayanak.

“Makul karşıladığımız bir oran oldu”

Orhan Aydın/ (ASKON) Genel Başkanı

Asgari fiyat, enflasyonist bir ortamda iş insanları olarak beklediğimizi, makul karşıladığımız bir oranda gerçekleşti. Bilhassa enflasyona karşı vatandaşlarımızın ezdirilmemesi üzerine fedakarca alınan yeni taban fiyat kararını suiistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırılmamalı.

Çalışanın refahını destekleyecek bir rakam

Ali Kopuz / (İSTİB) Başkanı

Hem fiyatlı çalışanların refahını hem de ekonomik aktiviteyi destekleyecek bir sayı açıklandı. Öteki taraftan 500 lira olarak uygulanan minimum fiyat dayanağının 700 liraya yükseltilmesini, patronların üzerindeki yükün hafiflemesine takviye olma noktasında manalı buluyorum.

İşletmeleri ek adımlar atmaya çağırıyorum

Özgür Burak Akkol / (TİSK) Başkanı

Asgari fiyat bir taban fiyat ve bunun da makul olması gerekiyor. Maksadımız, ortalama fiyatın artması olmalıdır. Bu sebeple, belirlenen sayının üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize ek atılabilecek adımları da atma davetinde bulunmak istiyorum.

Odak noktamız enflasyonu düşürecek siyasetler olmalı

Sibel Şiddetli / (ESİAD) Başkanı

Asgari fiyatın, muhakkak bir müddet çalışanların enflasyon karşısında ezilmemesini sağlayacağını düşünüyoruz. Öte yandan, minimum fiyat dayanağı artırılmış olmakla birlikte, iş dünyasının 2024 yılında üretim ve ihracatı arttırma maksadı kapsamında, ihracat pazarlarımızdaki yavaşlama da dikkate alındığında, yeni taban fiyat rekabet edebilirliğimizi zorlayacak. Odak noktamız yüksek enflasyonu azaltacak siyasetler ve bunu güçlendiren yapısal önlemler olmalıdır. Aksi takdirde, yüksek enflasyon ve artırım sarmalından kurtulmamız mümkün olmayacak.

Rekabet gücünü kaybetmemek için takviye bekliyoruz

Kazım Taycı / (İHBİR) İdare Konseyi Başkanı

Asgari fiyattaki artışın manalı olabilmesi enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor. İhracatçılar olarak da birtakım beklentilerimizin olduğunu söylemeliyiz. Dünyada rekabetçi yapımızla ön plana çıkıyoruz. Artan maliyetler, dünyada yaşanan gelişmeler ve değişen ihracat pazarları göz önüne alındığında rekabet gücümüzü kaybetmemek ismine devletimizden takviye bekliyoruz. Bu basamakta taban fiyat takviyesinin devamı çok değerli.”

İşçi sınıfına açlık fiyatı reva görüldü

Arzu Çerkezoğlu / (DİSK) Başkanı

Sermaye kâr rekorları açıklarken, yüksek enflasyon nedeniyle, gelir adaletsizliğinin arttığı bir periyotta iktidar ve patronlar bir olmuş, personel sınıfına açlık fiyatını reva görmüştür. Personellerin yarısından fazlasının minimum fiyat civarında bir fiyatla çalıştığı biline biline, 2024 yılının birinci aylarında açlık hududunun altında kalacak bir fiyat belirlenmiştir. Emekçi sınıfı için artık hayatta kalmaya yetecek bir fiyattan dahi bahsetmek zorlaşmaktadır.

Asgari fiyat artışı maliyeti etkileyip fiyatlara yansıyacak

Sinan Öncel / Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı

Çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Bununla bir arada personellik organize perakende kesiminde en değerli maliyet kalemleri ortasında yer alıyor. Taban fiyata yapılan artırım sonrasında bölümümüzde fiyatlardaki artışın önümüzdeki aylarda fiyatlara bir yansıması olacak. Bugüne kadar daima belirttiğimiz üzere perakende dalı olarak içinde hammadde, üretim, lojistik, ve mağaza maliyetlerini barındıran bir zinciri yönetiyoruz. Bu zincirin halkalarındaki şeffaf olmayan ve denetim edilemeyen maliyet artışları maalesef eser fiyat artışı olarak bize geri dönecek.

Gelir vergisi dilimleri güncellenmeli

Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı

17 bin 2 lira net minimum fiyatın, ülkeye ve millete güzel olmasını diliyorum. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin ziyan görmemesi için enflasyonla uğraş kararlı bir halde sürmeli, gerçek dala takviyeler artırılarak devam ettirilmeli. Gelir vergisi dilimleri de üste yanlışsız güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı. Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin ziyan görmemesi için enflasyonla uğraş kararlı bir biçimde sürmeli, gerçek kesime dayanaklar artırılarak devam ettirilmeli.

Çalışan masraflarını yönetmekte zorlanacağız

Güven Karaca / ( İDMİB) İdare Şurası Başkanı

Yapılan fiyat artışları çalışanlar açısından manasını kaybederken, patron tarafında ise tam karşıtı bir durum yaratıyor. Alım gücü artışa karşın her geçen gün azalıyor. Lakin, patron tarafında tesirleri daha farklı oluyor. Yapılan taban fiyat artışının tesirlerini bilhassa emek ağır kesimler olan dokuma, hazır giysi, deri ve deri mamulleri kesimlerinde göreceğiz. Dünyada rekabet gücümüzün azaldığı, ihracat pazarlarımızın daraldığı, ithalatın arttığı bir periyotta, çalışan masraflarını nasıl yöneteceğimiz konusunda zorlanacağımızı düşünüyorum. Bölgesel bir minimum fiyat belirleneceği üzere, İstanbul ile öbür kentlerde minimum fiyatın farklılaşması hususu da masaya yatırılabilir.

Enflasyonu denetim altına alırsak artırımlar gündemden çıkar

Hakan Sefa Çakır / (MTSO) İdare Heyeti Başkanı

Çalışanların emekleri karşılığında aldığı maaşı bir yük olarak görmüyoruz. Öbür taraftan, patron üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının, çalışan başına 700 TL’ye yükseltilmesi bilhassa ihracatçımızın milletlerarası piyasalardaki rekabetçiliğini olumsuz etkilememesi bakımından kıymetli. İktisat politikalarımız taviz verilmeden bir disiplin içinde devam etmeli. Zira asıl sorun sık aralıklarla neden minimum fiyata artırım yapmak zorunda kalışımızdır. Şayet enflasyonu denetim altına alırsak, kur ve faiz sıkıntısını ekonomimizin temel sorunu olmaktan çıkarırsak o vakit alım gücü istikrarı sağlanır bu türlü zamlar

Artış yorumlanırken öbür ögelere da bakılmalı

Burak Sertbaş / Ege Hazır Giysi ve Konfeksiyon

Asgari fiyattaki artış eser fiyatlarını yüzde 15-20 artıracak. Biz Avrupa Birliği pazarına çalışıyoruz. Bu ülkelerde yıllık enflasyon yüzde 4-5. Yüzde 20’lik artışı kabul ettiremeyiz. Döviz kurları da bizim elimizi zayıflatıyor. Döviz kurları üzerindeki baskının kaldırılması gerekiyor. Taban fiyat az mı çok mu arttı diye tartışmanın bir manası yok. Taban fiyat büyük mümkünlük 2 ay sonra açlık sonunun altında kalacak. Kaldı ki, yarından itibaren her şeyin fiyatı artacak çalışanların aldığı fark eline geçmeden eriyecek. Lakin bu artışı yorumlarken iktisadın öteki ögelerine bakmak lazım.

2024’ü en az hasarla atlatmak için çalışacağız

Berke İçten / (TASD) Başkanı

Biz taban fiyatta kademeli bir artışın hem kesimlerimiz hem de enflasyonla çabaya katkı için daha isabetli olacağını açıklamıştık. Artık bu değişim ile üretici fiyatları en az yüzde 25-30 civarında artış gösterecek. Bu da perakende fiyatlarına artırım olarak yansıyacak. Kesim olarak bu sıkıntı periyodu istihdamımızda ve ihracatımızda en az hasarla atlatmak için uğraş edeceğiz.

“İşverenlerin yükü de dikkate alınmalı”

Alp Avni Yelkenbiçer / (EGİAD) Başkanı

Gerçekleşen artırım oranının, çalışanların alım gücünü arttıracak olması sebebiyle bedelli buluyorum. Çalışanlarımızın alım gücünün artmasını nasıl takdirle karşılıyorsak, patronların desteklenmesini de önemsiyoruz. Ülke olarak üretimi ve ihracatı artırmak için var gücüyle çalışan iş dünyası için verilen dayanakların artmasının çok değerli olduğunu vurgulamalıyız” dedi.

İşveren katkı hisseleri yükselmeli

Çetin Tecdelioğlu / (İDDMİB) İdare Şurası Başkanı

Çalışanlarımızın refah düzeyinin yükselmesi, alım gücünün artması en büyük temennimiz. Lakin, patron tarafında da devletimizden takviye bekliyoruz. Bilhassa patron katkı hisseleri noktasında yılın birinci 6 ayında dahi olsa sayıların yükseltilmesi yararlı olacaktır. Bunun dışında bilhassa zelzele bölgesindeki sanayi kuruluşları için ekstra bir dayanağın sunulmasının büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz.

Asgari fiyat ile ihracat maksatları tutturulamaz

Jak Eskinazi / (EİB) Koordinatör Başkanı

Açıklanan minimum fiyat Orta Vadeli Program’da belirlenen maksatlar gözetilmeden tespit edilmiş. Orta Vadeli Program rafa mı kalktı. 2024 yılı için yüzde 35 enflasyon hedeflenirken, artış yüzde 49 oldu. Döviz kurlarının hali de ortada. Taban fiyatın patrona maliyeti servis ve yemek dahil edildiğinde 1.000 doları buluyor. Bu minimum fiyat ve döviz kuruyla ihracat gayeleri tutturulamaz.

İnsanların beslenme muhtaçlığı önemli

Celal Kadoğlu / TİM Hububat Bakliyat Yağlı

Ailelerin temel besin alımlarını karşılamak üzere üretim yapan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar kesiminin temsilcileri olarak, taban fiyata yapılan artırımı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz. Bizim dalımızın bütün üyeleri; ülkemizde ailelerin beslenme muhtaçlıklarını karşılayabilmelerini sağlayacak her türlü düzenlemeden insanımızın refahı ismine şad olur.

Kaynak: Dunya.com

Adana escort Ankara escort izmir escort aliağa escort balçova escort bayındır escort bayraklı escort bergama escort beydağ escort bornova escort buca escort çeşme escort çiğli escort dikili escort foça escort gaziemir escort güzelbahçe escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort kemalpaşa escort kiraz escort kınık escort konak escort menderes escort menemen escort narlıdere escort ödemiş escort seferihisar escort selçuk escort tire escort torbalı escort urla escort bostanlı escort mavişehir escort alsancak escort üçyol escort bursa escort altınşehir escort gemlik escort görükle escort gürsu escort inegöl escort kestel escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort soğanlı escort yıldırım escort antalya escort akseki escort aksu escort belek escort demre escort döşemealtı escort elmalı escort finike escort gazipaşa escort gündoğmuş escort ibradı escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort manavgat escort muratpaşa escort serik escort alanya escort Eskişehir escort Gaziantep escort İstanbul escort Nişantaşı escort Şerifali escort Maltepe escort Sancaktepe escort Eyüpsultan escort Şişli escort Kayaşehir escort Büyükçekmece escort Beşiktaş escort Mecidiyeköy escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Bayrampaşa escort Fulya escort Beyoğlu escort Başakşehir escort Tuzla escort Beylikdüzü escort Pendik escort Bağcılar escort Ümraniye escort Üsküdar escort Esenyurt escort Küçükçekmece escort Esenler escort Güngören escort Kurtköy escort Bahçelievler escort Sultanbeyli escort Ataşehir escort Kağıthane escort Fatih escort Çekmeköy escort Çatalca escort Bakırköy escort Kadıköy escort Avcılar escort Beykoz escort Kartal escort şirinevler escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Malatya escort Manisa escort Mersin escort Muğla escort Bodrum escort Milas escort Dalaman escort Marmaris escort Fethiye escort Datça escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort Aydın escort Bolu escort Denizli escort Diyarbakır escort Düzce escort Konya escort Kütahya escort Sakarya escort